BIP

Zamówienia publiczne


Ogłoszenia:Rozstrzygnięcia:Przetargi:

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2012-09-26 19:56:28 Zmiana publikacji Izabela Rodak


stronę wyświetlono 2576 razy Artykuł wyświetlony 2576 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.