BIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów dostepnych w placowce:

    Rejestr korespondencji.
    Księga druków ścisłego zarachowania.
    Ewidencja środków trwałych i wyposażenia.
    Akta osobowe pracowników.
    Ewidencja zwolnień lekarskich pracowników.
    Protokoły Rady Pedagogicznej.
    Ewidencja urlopów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
    Ewidencja osób korzystających z księgozbioru bibliotecznego.
    Ewidencja legitymacji pracowniczych.
    Rejestr delegacji służbowych.
    Ewidencja upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
    Ewidencja osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
    Listy płac pracowników.
    Rejestr dzieci i młodzieży przyjmowanych w danym roku szkolnym (Baza 3P).
    Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni.
    Rejestr wydanych opinii
    Rejestr wydanych orzeczeń
    Rejestr wydanych opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
    Dzienniki pracy pracowników pedagogicznych
    Ewidencja wydanych zaświadczeń.
    Składnica akt.

Rejestry i ewidencje prowadzone są w formie papierowej oraz elektronicznej przez pracowników poradni:

Krystynę Piotrowicz- sekretarza poradni
Urszulę Miśtę- referenta poradni
Barbarę Gurgul- specjalistę ds. płac
Barbarę Nowicką- główną księgową

Rejestr dzieci i młodzieży przyjmowanych w danym roku szkolnym (Baza 3P) oraz Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni uzupełniane są przez pracowników pedagogicznych.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2012-09-20 18:47:29 Zmiana publikacji Izabela Rodak
2 2012-09-20 18:45:33 Zmiana publikacji Izabela Rodak
3 2012-09-20 18:35:44 Zmiana publikacji ppp1


stronę wyświetlono 2282 razy Artykuł wyświetlony 2282 razy