BIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów dostepnych w placowce:

    Rejestr korespondencji.
    Ewidencja środków trwałych i wyposażenia.
    Akta osobowe pracowników.
    Ewidencja zwolnień lekarskich pracowników.
    Protokoły Rady Pedagogicznej.
    Ewidencja urlopów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
    Ewidencja osób korzystających z księgozbioru bibliotecznego.
    Ewidencja legitymacji pracowniczych.
    Rejestr delegacji służbowych.
    Ewidencja upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
    Ewidencja osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
    Rejestr dzieci i młodzieży przyjmowanych w danym roku szkolnym (Baza 3P).
    Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni.
    Rejestr wydanych opinii
    Rejestr wydanych orzeczeń
    Rejestr wydanych opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
    Dzienniki pracy pracowników pedagogicznych
    Ewidencja wydanych zaświadczeń.
    Składnica akt.

Rejestry i ewidencje prowadzone są w formie papierowej oraz elektronicznej przez pracowników poradni:
Joannę Klinger- sekretarza poradni
Urszulę Miśtę- referenta poradni


Rejestr dzieci i młodzieży przyjmowanych w danym roku szkolnym (Baza 3P) oraz Wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni uzupełniane są przez pracowników pedagogicznych.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-07-05 14:31:32 Zmiana publikacji Izabela Rodak
2 2012-09-20 18:47:29 Zmiana publikacji Izabela Rodak
3 2012-09-20 18:45:33 Zmiana publikacji Izabela Rodak


stronę wyświetlono 3607 razy Artykuł wyświetlony 3607 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.